Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Společenství vlastníků bytových jednotek Větrná 26, České Budějovice vzniklo jako právnická osoba na základě zákona 72/1994 Sb. dne 1.5.2006 dle usnesení první schůze vlastníků bytových jednotek v domě Větrná čp. 26, konaném dne 23.5.2006 a následně zápisem do rejstříku společenství jednotek u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl S, vložka 2299.

Předmětem činnosti společenství ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. je správa, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, vymezených v prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo dle dohody spoluvlastníků o vypořádání spoluvlastnictví nebo v rozhodnutí soudu o zrušení podílového spoluvlastnictví budovy podle § 5 odst. 2 zákona nebo v dohodě o vypořádání společného jmění manželů podle § 5 odst. 2 zákona anebo ve smlouvě o výstavbě uzavřené podle § 18 zákona (dále jen „správa domu“).

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která má omezenou způsobilost k právním úkonům, a to pouze na věci spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě činnosti související s provozováním společných částí domu. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k uvedeným účelům. Není proto zřejmě možné, aby společenství nakupovalo například luxusní osobní automobily, rekreační nemovitosti či jiné věci, které nemohou souviset s jeho činností.

V současné době v domě bydlí 40 vlastníků bytových jednotek, tzn. 100% vlastníků.

 

Fotoalbum

Konečná podoba pláště

Datum: 20. 11. 2010
Fotografií: 5
Složek: 0