Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunikační audiosystém v domě

12. 6. 2013

S ohledem na nevyhovující stav komunikačního audiosystému v domě, množící se stížnosti na nefunkční telefony a otvírač dveří, instalované při předání domu v roce 1976, se výbor SV dohodl na následujícím řešení:

1.  Instalaci nových rozvodů elektroniky, elektronické otevírání dveří do domu, zvonkové tablo a kameru k videotelefonům v ceně cca 41 000 Kč uhradí SV z Fondu oprav

2.  Základní verzi audio telefonu v ceně 770 Kč zaplatí vlastníkům rovněž SV
z Fondu oprav s tím, že uvedená částka za telefon bude při příštím vyúčtování 2013 odečtena z přeplatku, bude přičtena k nedoplatku 2013 nebo bude možné ji ve třech splátkách nebo jednorázově v celé výši uhradit na účet SV

3.  Zájemci o audiovideo telefon si přístroj hradí ze svých finančních prostředků (2987,- Kč, resp. 3955,- Kč). Z uvedené částky může SV přispět částkou 770,- Kč za podmínek uvedených v bodu 2 – základní verze. Uvedené ceny bez DPH. 

Rekonstrukci je z pochopitelných důvodů nutné provést v celém domě, ve všech bytech a rozhodně není možné provozovat souběžně starý a nový systém dohromady. Staré telefony nebudou po rekonstrukci funkční.

K tomuto rozhodnutí nás vede především potřeba omezit pohyb cizích osob
po domě, ničení společného majetku a krádeže, dále neochota některých vlastníků se na nutné rekonstrukci finančně podílet, ale také skutečnost,
že po ukončení topné sezóny a s tím spojené placení nižších měsíčních záloh Teplárně ČB, se znatelně navyšuje stav účtu SV. Původně zvažované předčasné splacení úvěru za zateplení není ještě 3 roky možné, proto je možné realizovat smysluplné investice, zvyšující komfort a především bezpečnost bydlení.

Vlastníci obdrží na e-mail nebo do schránky lístek, kde můžou vyjádřit souhlas s uvedeným návrhem, případně závazně objednat provedení bytového zařízení z výše uvedené nabídky. Vyplněné lístky vhoďte prosím do 23. 6. 2013
do schránky nebo na mail SV. V případě nadpolovičního souhlasu vlastníků

povede SV další jednání s dodavatelem, v opačném případě investici vyřadí z plánu rekonstrukcí. Neodevzdané lístky budou posuzovány jako souhlas
s variantou základní verze - č. 2.