Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 7. 2009

Léto 2010 -  vyzdění MIV, zateplení panelů pod okny, vyrovnání a nátěr pláště domu, (zateplení) -  ve fázi jednání s dodavateli

(zatím oslovena firma IZOTECHNIK, OKNOTECHNIK, TEXCOLOR, další 2 firmy ve fázi vyhledávání)

V fázi zajišťování informací jsou nabídky na:

- instalaci fotovoltaických článků na střechu domu jako zdroje el. energie pro pohon výtahu a osvětlení společných prostor s možností finančního zisku z tzv. ZELENÉ ENERGIE“, kdy zákon 180/2005 Sb. o obnovitelných zdrojích el.energie předepisuje distributorům elektřiny za předem stanovenou cenu odkup veškeré nadprodukce tzv. „Zelené energie“ vyrobené ze solárních a vodních elektráren.

- instalace vlastní kotelny nezávislé na dodávkách tepla z městské teplárny

- výměna topných těles v bytech
- instalace senzorem řízené osvětlení v prostoru u poštovních schránek

- rekonstrukce osvětlení společných prostor, především schodiště

Po odborném a finančním posouzení uvedených investičních akcí, popř. o doplnění o další náměty pro zlepšení stavu bydlení a zavedení úsporných programů je  v další fázi záměr snížit postupně platby do Fondu oprav na stav potřebný pouze pro zajištění běžné údržby a případy odstranění havarijních stavů, bez potřeby financování velkých investičních celků.

Všechny investice vyšší jak 50 000,- Kč budou dle Stanov SV předloženy k posouzení a případnému odsouhlasení vrcholnému orgánu SV, tzn. shromáždění vlastníků bytových jednotek.

Návrhy týkající se uvedených investic, popř. další návrhy vedoucí ke zlepšení úrovně bydlení je možné předat výboru SV obvyklým způsobem do schránky nebo na e-mail adresu.


V jednání je také dodatečná instalace balkónů na jižní stranu domu, podmíněná zájmem všech majitelů těchto osmi bytů v této části domu. Předpokládanou investici ve výši 45 000 - 75 000,- Kč podle instalovaného typu si budou vlastníci bytů hradit ze svých prostředků bez přispění SV, s možností čerpání úvěru a následné úhrady formou měsíčních splátek. Jakmile budou k dispozici všechny nabídky oslovených firem, bude svoláno projednání nabídek vlastníků bytů s dodavateli. Zatím probíhá jednání s firmou PEKSTRA Třeboň.