Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomenutí dohod z minulých let

9. 2. 2015

S ohledem na množící se oprávněné připomínky 5 rodin s malými dětmi, které bydlí na Větrné 26, připomínáme dohody z minulých let, aby stavební práce, především vrtání vrtačkou, bouracím kladivem, sekání, ap. byly přerušeny v době, kdy děti spí, tzn. 12:00 - 14:00 hodin. Zároveň připomínáme, že neděle je dohodnutá se všemi vlastníky jako den, kdy neprobíhají žádné činnosti produkující zvýšený hluk.

PŘES NĚKOLIK UPOZORNĚNÍ, ŽE NENÍ NUTNÉ ZAMYKAT VCHODOVÉ DVEŘE V DOBĚ OD 6:00 HODIN DO 22:00 HODIN JSOU PRAVIDELNĚ NĚKOLIKRÁT TÝDNĚ V UVEDENÉM ČASE DVEŘE ZAMČENY. ZÁMKOVÁ VLOŽKA BUDE NAHRAZENA PŮVODNÍ, DVEŘE SE NA NOC BUDOU DÁLE ZAMYKAT KLÍČEM. NEPOCHOPITELNOU ZŮSTÁVÁ SKUTEČNOST, ŽE SI TRVALE NĚKDO DÁVÁ PRÁCI DVEŘE ZAMKNOUT PŘES DEN A PŘES NOC ZŮSTÁVAJÍ DVEŘE OTEVŘENÉ. POŽADAVEK NA PŘIDRŽENÍ DVEŘÍ PŘI ZAVÍRÁNÍ A JEJICH DOVŘENÍ RUKOU RESPEKTUJE DLOUHODOBĚ POUZE ČÁST VLASTNÍKŮ BYTŮ, U NÁVŠTĚV ANI NEBYL PŘEDPOKLAD, ŽE SE TAK BUDE DÍT. TAKŽE DVEŘE MLÁTÍ A TŘÍSKAJÍ BĚHEM DNE A NOCI DÁL.

MINULÝ TÝDEN DŮM OBCHÁZELI OBCHODNÍCI, VYDÁVAJÍCÍ SE ZA ZAMĚSTNANCE E-ONU. PŘIPOMÍNÁME, ŽE NOVELA TRŽNÍHO ŘÁDU SCHVÁLENÁ RADOU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 19. ZÁŘÍ 2013 PODOMNÍ A POCHŮZKOVÝ PRODEJ NA ÚZEMÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC ZAKAZUJE. ZA KAŽDÉ PORUŠENÍ ZÁKAZU HROZÍ FYZICKÝM OSOBÁM POKUTA 30 TISÍC KORUN, PRÁVNICKÝM PAK 200 TISÍC. SETKÁTE-LI SE S TĚMITO PRAKTIKAMI, MŮŽETE NEPRODLENĚ VOLAT BEZPLATNOU LINKU 156 A KONTAKTOVAT STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE, KTEŘÍ NA MÍSTĚ ZDOKUMENTUJÍ PORUŠENÍ VYHLÁŠKY A DOKUMENTY PŘEDAJÍ MAGISTRÁTU K NÁSLEDNÉMU ŘÍZENÍ. ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PRODEJE SE NEBUDE VZTAHOVAT NA PRODEJ VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PŘED JEJICH ZAHÁJENÍM, NA PRODEJ V RÁMCI PROVOZU NAPŘ. LETNÍHO KINA, PLOVÁRNY ČI NA PRODEJ V RÁMCI DALŠÍCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, KTERÉ BUDOU POŘÁDÁNY KONKRÉTNÍMI POŘADATELI. OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, KDO INICIATIVNĚ OBCHODNÍKY DO DOMU PUSTIL.

MAJITELE BYTŮ NA ZÁPADNÍ STRANĚ DOMU, TZN. DO VĚTRNÉ ULICE, KTEŘÍ POD BALKÓNY VYTVÁŘÍ „VAJGLOVÉ POLE“, ŽÁDÁME, ABY VAJGLY PŘESTALY LIKVIDOVAT ODHOZENÍM NA TRÁVNÍK. NA TENTO ZPŮSOB VYHAZOVÁNÍ VAJGLŮ V POSLEDNÍ DOBĚ UPOZORŇUJE OPRÁVNĚNĚ VELKÁ ČÁST VLASTNÍKŮ BYTŮ S TÍM, ŽE ČÁST VAJGLŮ ČASTO KONČÍ NA PARAPETECH A BALKÓNECH JEJICH BYTŮ. SHROMÁŽDĚNÍ V ROCE 2011 ODSOUHLASILO POSTUP, KDY ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V TOMTO PŘÍPADĚ ZAJISTÍ EXTERNÍ FIRMA A NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU PŘEÚČTUJE SPRÁVCE NEMOVITOSTI DO ROČNÍHO VYÚČTOVÁNÍ VLASTNÍKA, KTERÝ PROSTORY ZNEČISTIL. STEJNÝ POSTUP BUDE UPLATNĚN NAPŘ. VE VZTAHU K VLASTNÍKOVI, KTERÝ PROVÁDÍ REKONSTRUKCI BYTOVÉ JEDNOTKY A PRŮBĚŽNĚ NEUKLÍZÍ ODPAD ZE STAVEBNÍCH ÚPRAV, PO VYSTĚHOVÁNÍ Z BYTU NEZLIKVIDUJE SOUČÁSTI BYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ ULOŽENÉ DOČASNĚ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH, NEPROVÁDÍ DOHODNUTÝ ÚKLID NA PATŘE A URČENÝCH SPOLEČNÝCH MÍSTNOSTECH, AP. OCHRANOU ČISTOTY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SE TAKÉ ZABÝVÁ VYHLÁŠKA MĚSTA Č.1 / 2014, ČL. 8.PŘÍPADNOU POKUTU ZA NEDODRŽENÍ TÉTO VYHLÁŠKY BUDE PO JEJÍM ZAPLACENÍ SV VYMÁHAT PO MAJITELI NEDOPLATKŮ.

KONCEM LEDNA 2015 BUDE SVOLÁNO SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ, KDY SE KROMĚ INFORMACÍ O MOŽNÉM REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRU BUDOU PROJEDNÁNY VÝŠE UVEDENÉ BODY.