Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 8. 2008

Montela s.r.o., Kněžskodvorská 25, České Budějovice

SVJ Větrná 26
p. Michal Svoboda
České Budějovice

REKONSTRUKCE STA PRO PŘÍJEM DIGITÁLNÍ TELEVIZE

      Na základě Vašeho požadavku ze dne 13.8.2008 Vám předkládám cenovou nabídku rekon-strukce společné televizní antény (dále jen STA) na Vašem výše uvedeném objektu v souvislosti s přípravou na pozemní digitální vysílání (dále jen DVB-T).

      Přechod na DVB-T bude probíhat etapově tak, že v září letošního roku má být spuštěn první digitální multiplex*) veřejnoprávní, tedy České televize (ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 sport) na 49. kanálu z vysílače Kleť. Tím bude ukončeno analogové vysílání ČT2 bez náhrady. O rok později pak budou spouštěny další multiplexy komerčních televizí jako jsou Nova, Prima, Z1, Óčko a pod.

    V konečném důsledku to bude znamenat, že DVB-T bude klást na přijímací zařízení vyšší nároky, stávající technické zařízení STA na Vašem objektu je zastaralé, nebude jej možno použít pro zpracování digitálních signálů a musí být postupně nahrazeno novým. Současné analogové vysílání s výjimkou ČT2 by mělo existovat paralelně s digitálním ještě do listopadu 2011. To se týká zejména Novy a Primy, avšak nebylo by účelné ani ekonomické udržovat původní anténu v provozu déle, než je nezbytně nutné.

    Při navrhování způsobu rekonstrukce jsem vycházel z požadavku vysoké kvality televizních a rozhlasových signálů a maximálního využití doplňkových multimediálních služeb digitálního přenosu, dále ze skutečnosti, že spouštění digitálních multiplexů má probíhat ve dvou etapách – v letošním a v příštím roce. Návrh rekonstrukce počítá s využitím moderního zařízení stavebnicového typu od španělské firmy ALCAD, které umožňuje konverzi digitálních signálů na nižší kmitočty, které je možno rozvádět s nižšími ztrátami v domovních rozvodech. To ve většině případů dovoluje využít stávající koaxiální vedení a postačí výměna rozbočovačů , odbočovačů a účastnických zásuvek

    Ze stožáru STA budou demontovány nepotřebné antény a staré, zkorodované budou nahrazeny novými. Jelikož „najíždění“ digitálních multiplexů bude probíhat postupně, je možno náklady na rekonstrukci rozdělit do letošního a příštího roku.


*) digitální multiplex je skupina digitálně vysílaných televizních programů,rádií a multimediálních služeb vysílaných na jednom TV kanálu.

Úprava STA pro DVB-T spočívá v následujících krocích s odhadem finančních nákladů:

1. rekonstrukce stávajícího anténního systému vč. kontroly a nastavení antén, měničů a zesilovačů pro analogový příjem, kontrola celkového technického stavu a uzemnění - cca 4.000,- Kč

2. montáž hlavní stanice pro DVB-T pro jeden základní digitální multiplex, spojení s analogovou částí, nastavení vstupního a výstupního kmitočtu, nastavení úrovní a parametrů signálu, měření na rozvodech cca 15.000,- Kč

3. výměna rozbočovacích a odbočovacích prvků a účastnických zásuvek cca 450,- Kč na 1 účastnickou zásuvku

4. doplnění hlavní stanice o každý další multiplex (budou celkem 4) včetně instalace přijímacích antén, jejich směrování, nastavení vstupního a výstupního kmitočtu, nastavení úrovně a kontrolní měření na rozvodech cca 11.000,- Kč

5. demontáž původního analogového zařízení včetně příslušných antén cca 2.000,- Kč

Z vyjmenovaných kroků bude nutné v letošním roce provést body 1,2 a 3, další pak po zahájení vysílání ostatních multiplexů v roce 2009 a po vypnutí analogového vysílání.

K příjmu digitálně vysílaných programů bude nutné použít tzv. set-top box, pokud nebude televizor vybaven digitálním tunerem.
Set-top boxy budeme také dodávat. Při větším (hromadném) odběru budeme poskytovat množstevní slevy.
Na přání zákazníka můžeme set-top box odborně zapojit, naladit a seznámit s obsluhou.

Přibližná cena set-top boxu                      do 1.000,- Kč vč. DPH
Připojení a nastavení                                      380,- Kč vč. DPH

Při rekonstrukci STA můžeme prověřit možnosti příjmu multiplexu rakouské televize ORF, která vysílá digitálně již 2 roky. Bude-li příjem je možný a bude-li montáž rakouského multiplexu objednána, je možné jej zabezpečit. Představuje to ale zvýšení ceny o cca 11.000,- Kč.
Rekonstrukce a montáže nových televizních antén provádíme vyškolenými a zkušenými pracovníky a s využitím kvalitních nejnovějších komponentů.
Další informace Vám podá a objednávky vyřídí p. Malíková tel. 387 020 639, fax 387 020 633, mail:
malikova@montela.cz.

V Č. Budějovicích dne 14.8.2008                              
Vypracoval: Stanislav Vejvoda