Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 9. 2007

NABÍDKA

realizace solárního sytému k ohřevu teplé užitkové vody a podpoře vytápění

Každý z nás vydává na výrobu tepla celých 70% veškeré své spotřeby energie.
Vzhledem k tomu, že naši milí a drazí dodavatelé tepla nám tuto situaci „velmi“ ulehčují, že zásoby fosilních paliv se den ode dne ztenčují, že ceny energií nemají šanci zastavit svůj dramatický růst, nastal čas se nad tím to faktem zamyslet a konat.

Jako jedno z možných řešení se nabízí využití SOLÁRNÍCH TEPELNÝCH SYSTÉMŮ. Slunce zatím vychází každý den, nikdo je prozatím nezdanil, nezprivatizoval, neukradl a jeho energie je účinná celoročně i v mrazivých obdobích.
Pomineme-li zásadní finanční efekt, můžeme se společně zamyslet i nad naší stále více aktuální ekologickou budoucností. Pro ochranu životního prostředí se dá konat mnohé, například hystericky protestovat, zakládat různá hnutí či strany, ale též i pro ni něco vskutku udělat.

Proč?
- provoz 1 m2 slunečního kolektoru zamezí vzniku až 100 kg CO2 za rok
- v současnosti v celosvětovém měřítku tyto systémy zamezí vzniku více než 2,5 mil. tun CO2??
- v našich klimatických podmínkách dokáží solární systémy výrazně uspořit draze nakupovanou energii?
Při použití solárního systému na ohřev teplé užitkové vody v kombinaci s podporou vytápění se ušetří 60 – 70 % energie na ohřev vody a 20 – 30 % energie na vytápění. Při předpokládané návratnosti 4 – 6 let, při podpoře státní dotace a EU, při životnosti 25 – 30 let, při nezadržitelném růstu cen energií se efekt investic do solárního systému ve více než blízké budoucnosti mnohonásobně zvětší.
Jestliže vezmeme v úvahu pořizovací cenu, a to s ohledem na státní podporu a programy EU, dobu návratnosti a životnosti, dokonale ekologicky čistý provoz, je investice do solárního systému správným rozhodnutím.

Proč pořídit solární systém jako zdroj energie?

Protože je:
- ekologicky čistý
- energeticky nejméně náročný
- podporovaný státní dotací a programy EU
- celoročně výkonný
Protože uspoří:
- náklady na ohřev teplé užitkové vody cca 60 – 70 %
- náklady na vytápění cca 20 -30 %
Protože má:
- návratnost investic na pořízení cca 5 let (dle systému)
- životnost 25 – 30 let

JEDNA Z MOŽNÝCH VARIANT DODAVATELE
Proč solární systém od firmy SOLAR NET s.r.o. ?
- výhodná, rychle zpracovaná a dále neměnná cenová nabídka
- výpočet návratnosti investic dle současných cen energií
- originální řešení dle specifických požadavků
- autorizované projekty (v případě složitosti systému)
- rychlá montáž ověřenými postupy, vlastní atypické konstrukce
- špičkové komponenty z cenovou dostupností
- zpracování podkladů pro dotace včetně odborného posudku
- pozáruční servis