Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 5. 2010

ZADÁNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO AUDITU:

- oblast oken - na parapetní panely osazována přizdívka tvárnice YTONG 100 mm bez zásahu do interiéru

- MIV panel zůstane, odstraní se skleněná výplň a hobra

Toto zadání bude ještě diskutováno s vlastníky a StudiemArcha. Doporučení odborníků je jednoznačné – odstranit celou současnou MIV včetně dřevotřískové desky v interiéru bytu. Ta je budoucím možným zdrojem vzniku plísně v bytě, rosný bod se často přesune právě do místa, kde je tato více jak 36 let stará deska. Odborníci doporučují také vysazení plastových oken, a po vyzdění MIV jejich opětovné zasazení zpět – důvodem je zatěsnění u parapetního panelu a vyzdívky, a výměna parapetů. Do zahájení zateplení musí mít všichni vyměněná stará okna, jinak není možné stavební práce zahájit - v současné době se týká se tří vlastníků bytů. Majitelé bytů, kteří požadují vyzdění MIV bez zásahu do interiéru, podepíší před zahájením stavebních prací prohlášení, že jsou si vědomi výše uvedeného rizika vzniku plísně na dřevotřískové desce.

- vyzdívka tak bude vně lícovat se stávající hranou panelu, bude zakotvena do parapetních panelů

- plášť domu se pak zakryje minerální vatou tl. 120 mm, stavebním lepidlem, armovací tkaninou, penetračním nátěrem, a povrchovou úpravou na tenkostěnné probarvené omítce

- v místech, např. pod malými okny na severní a jižní straně domu, v místech, kde je použit tenčí panel, bude také plášť vyrovnán do roviny tak, že plášť domu nebude mít žádné výstupky a prohlubně

- přízemí bude zatepleno minerální vatou tl. 100 mm, stavebním lepidlem, armovací tkaninou, penetračním nátěrem, a povrchovou úpravou na tenkostěnné probarvené omítce

- na střeše bude nově oplechována atika + parapety

- sokl domu bude upraven perimetrickým polystyrenem tl. 100 mm, včetně základů do hloubky 250 mm

- nutno odinstalovat hromosvody z důvodu prodloužení kotev o šířku minerální vaty

- kompletní rekonstrukce světlíku na střeše, včetně vyřešení komínového efektu, nová stříška z polykarbonátu

- demontáž stříšek nad balkony v 8.patře, po zateplení nainstalovány zpět, posunuty nad profil balkonu o šířku zateplení, tj. 120 mm

- zateplení je možné provést se zavěšenými balkony, nebo bez nich – doporučeno balkóny sundat a prodloužit kotevní prvky o 120 mm

- výbor předloží 3 barevné návrhy pro povrchovou úpravu na tenkostěnné probarvené omítce, tj. budoucí možnou podobu barevného provedení domu. V této fázi je možné dodat Váš vlastní návrh, který bude přidán k posouzení shromáždění vlastníků do doby zahájení stavby


Pro další období doporučeno v rámci revitalizace bytového fondu:

· modernizace elektrických rozvodů v domě - zatím není na základě provedené revize nutné

· modernizace výtahu - hotovo 2008

· náhrada starých, vysoce hořlavých PVC krytin ve společných prostorách především s ohledem na požární bezpečnost v domě za dlažbu  - hotovo 2009

· zabezpečení vstupu do domu, kamerový systém, digitální zvonková tabla, protipožární čidla, bezpečnostní čidla vstupu do bytů - část hotova, další v jednání

· digitální rozvod televizního signálu a internetu - hotovo 2009

· solární systémy na předehřev vody, fotovoltaické články jako zdroj elektrické energie pro potřeby osvícení společných prostor, pohybu výtahu - v jednání na období po doplacení úvěru - připadne do kompetence nového výboru SV

· vlastní nezávislý systém vytápění domu, např. kaskádovou plynovou kotelnou, výměna topných článků v bytech - v jednání na období po doplacení úvěru - připadne do kompetence nového výboru SV