Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU 8. 8. 2014

* KONTROLOU VÝPISU ČERVENEC 2014 BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE NĚKTEŘÍ VLASTNÍCI DOPOSUD NEUHRADILI ČÁSTKU ZA DOMÁCÍ TELEFON. Z DŮVODU DOVOLENÝCH JE TERMÍN PLATBY PRODLOUŽEN DO KONCE SRPNA 2014, POTÉ BUDE NEPROVEDENÁ PLATBA ŘEŠENA JINÝM ZPŮSOBEM.

* v některých případech nejsou dodnes uhrazeny nedoplatky za rok 2013.

* PŘES NĚKOLIK UPOZORNĚNÍ V SUŠÁRNĚ DOMU DODNES ZŮSTÁVAJÍ SOUČÁSTI NÁBYTKU apod. ZE SKLEPŮ Č. 3.

pokud se nepodaří zjistit vlastníka věcí, 15. 8. 2014 BUDE NEPOŘÁDEK VYKLIZEN NA NÁKLADY SV. 

Zákon č. 133/1985 Sb. /Zákon o požární ochraně/.

 

§ 78
(1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo:
m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro provádění záchranných prací nebo neumožní jednotce požární ochrany vstup na nemovitost při zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací anebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolávání požáru nebo při provádění záchranných prací,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až l) pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) pokutu do 25 000 Kč.

Pokutu za přestupky v požární ochraně ukládá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje při tématické kontrole objektu.