Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace duben-květen 2011

JARNÍ ÚKLID

 

Pokud provedete pravidelný jarní úklid, podepište se prosím na rozpis nalepený na dveřích místnosti, kde jste úklid prováděli. Dohodnutý termín je do 30.4.2011. Zároveň prosíme, aby se jarního úklidu pokud možno zúčastnili všichni vlastníci bytů a děkujeme všem, kteří společné prostory poctivě celá léta uklízí, především proto, že se jedná o stále stejné vlastníky bytů.

 

VYÚČTOVÁNÍ 2010

 

Do stanoveného termínu 30.4.2011 vzneslo osobně prostřednictvím výboru SV 5 vlastníků reklamaci k předaným vyúčtováním za rok 2010. Všechny reklamace byly prověřeny výborem a správcem nemovitosti panem Kodlem, k některým dostali vlastníci vyrozumění telefonicky, osobně nebo e-mailem. Aby se dále ve vztahu k ostatním vlastníkům neprodlužovala lhůta výplat přeplatků, popř. výběr nedoplatků, bylo s panem Kodlem dohodnuto vyúčtování provést na počátku května 2011, a případné oprávněné reklamace vyřešit v dalším účetním období. Při jiném postupu by se termín výplat prodloužil do června 2011. Jednou z hlavních příčin nedostatků je stále špatně provedený odečet vodoměrů, resp. přehození hodnoty studené a teplé vody. V případě změny počtu osob v bytě žijících během roku je třeba tuto změnu co nejdříve oznámit výboru nebo správci.

Termín odeslání přeplatků na Vaše účty bude sdělen na nástěnce SV a na e-mailu, stejně tak jako termín výplaty v hotovosti za účasti paní Koupalové. K nedoplatkům bude vystavena složenka s termínem splatnosti do 30.června 2011.

 

NÁKUP NOVÉHO VYSAVAČE

 

Výbor SV zakoupí v příštím týdnu nový vysavač náhradou za stávající, u kterého by oprava stála více jak pořízení vysavače nového. Předpokladem kromě ceny je, že se bude jednat o variantu, kdy nebude nutné vyměňovat sáčky, protože to je hlavní důvod, proč stávající vysavače vydržely maximálně 2 roky.

 

NOVÝ VÝBOR SV

 

S blížícím se obdobím ukončení 5letého působení současného výboru k datu 14.6.2011 prosíme o zvážení Vašich návrhů na složení výboru nového, aby bylo možné včas a v plném rozsahu předat veškeré dokumenty, účetnictví, revize, smlouvy o dodávkách energií, smlouvy s dodavateli služeb, atd. Výbor, jak bylo již dříve uvedeno, chce dát dostatečný prostor těm několika málo vlastníkům, kteří celých 5 let neustále, mnohdy neoprávněně, připomínkovali a napadali práci výboru současného, a svojí další neméně poctivou prací chtějí dokázat, že je možné vedení SV dělat jinak, lépe, levněji a odpovědněji ku prospěchu a spokojenosti všech spolubydlících. Vaše návrhy je možné posílat mailem nebo vhodit do schránky SV. Volba by pak měla proběhnout v polovině června 2011.

 

TV Public už nevysílá v digitálním multiplexu 3

 

TV Public byla operátorem Czech Digital Group vypnuta a její program už nelze přijímat pozemní cestou. Kanál je možné nyní sledovat jen přes satelit a kabelovku. TV Public se dostala do další fáze možného ukončení vysílání. V pondělí 18. dubna 2011 v 19 hodin operátor Czech Digital Group (CDG), který provozuje digitální multiplex 3, se rozhodl televizi odpojit. Kanál tak zatím zůstává na satelitu, ovšem stream není dostupný na internetu. Současné kroky souvisí s velkou předlužeností společnosti Totalpress, která vlastní licenci na TV Public. Firma je nyní v insolvenčním řízení.