Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU 22.12.2010

5. 1. 2011

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU 22.12.2010:

K DOTAZŮM TÝKAJÍCÍCH SE SEŘÍZENÍ OKEN A INSTALACE SUŠÁKŮ:

- FIRMA CONTOUR POTVRDILA TERMÍN OPRAV, SEŘÍZENÍ A DOSAZENÍ KRYTEK PANTŮ A ŠROUBŮ NA LEDEN 2011. CONTOURU PŘEDÁNY Všechny POŽADAVKY ODEVZDANÉ DLE DOHODY DO 15.11.2010.

- AKUTNÍ STAVY NEFUNKČNÍCH OKEN VYŘEŠIL IZOGARANT DO KONCE ROKU U VLASTNÍKŮ, KTEŘÍ PŘEDALI VČAS SVŮJ POŽADAVEK DO 10.12.2010

- CONTOUR BYL TAKÉ POŽÁDÁN, ABY PŘIPRAVIL NOVOU NABÍDKU NA VNITŘNÍ PARAPETY A BĚHEM AKCE SEŘÍZENÍ OKEN VYŘÍDIL I TYTO POŽADAVKY. PROFILY „L“ ROZMĚRU 30 x 30 (30 x 50) CM DLE PŮVODNÍHO POŽADAVKU VYŘIZUJE STÁLE VÝBOR SV, LIŠTY BUDE MOŽNÉ  INSTALOVAT PO SEŘÍZENÍ OKEN A DOPLNĚNÍ KRYTEK.

- VĚŠÁKY NA JIŽNÍ STRANU DOMU BUDOU S OHLEDEM NA PROVEDENÉ ZATEPLENÍ ŘEŠENY VÝROBOU DELŠÍCH, RESP. ÚPRAVOU DÉLKY STÁVAJÍCÍCH TAK, ABY JE BYLO MOŽNÉ KOTVIT DO BOKU PŮVODNÍ PANELOVÉ ČÁSTI A BYLO JE MOŽNÉ UMÍSTNIT NAD PARAPET TAK, ABY KOTVENÍ NEZASAHOVALO DO MINERÁLNÍ VATY.

VÝBOR PŘIPOMÍNÁ NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍCH DOHOD, ŽE DODÁVKY TOHOTO DRUHU NEJSOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O REVITALIZACI DOMU, TÝKAJÍ SE INTERIÉRU BYTŮ A OBJEDNAVATELÉ SI JE HRADÍ ZE SVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ CENOVÉ NABÍDKY.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNOU INSTALACI KRYCÍCH LIŠT DO PROSTORU MEZI ZDÍ A BALKÓNEM BUDOU VE DVOU PŘÍPADECH ŘEŠENY INDIVIDUÁLNĚ.

VÝBOR A SPRÁVCE NEMOVITOSTI S OHLEDEM NA STAV ÚKLIDU V DOMĚ ZAHÁJIL ZNOVU JEDNÁNÍ O ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU SPOLEČNÝCH PROSTOR PROSTŘEDNICTVÍM FIRMY NEBO ZÁJEMCEM Z ŘAD VLASTNÍKŮ. POSLEDNÍ NABÍDKA Z VLASTNÍCH ŘAD ZNÍ NA ČÁSTKU 3000,- Kč MĚSÍČNĚ VČETNĚ DANĚ, TJ. 75,- Kč NA BYT MĚSÍČNĚ. NÁVRH BUDE PROJEDNÁN NA LEDNOVÉ SCHŮZI SV ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SE Z DŮVODU KOMPLETNÍ OBNOVY DOMU NEBUDE ZVEDAT VÝŠE PLATEB DO FONDU OPRAV. V JEDNÁNÍ JE MOŽNOST SNÍŽENÍ PŘÍZPĚVKU DO FONDU OPRAV ZHRUBA O 100 – 300,- Kč NA BYT Z DŮVODU DOKONČENÍ VŠECH VELKÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ. ROZHODUJÍCÍ BUDE VELIKOST NÁRŮSTU ÚHRAD ZA ENERGIE PRO ROK 2011.

S OHLEDEM NA BLÍŽÍCÍ SE KONEC 5LETÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ SOUČASNÉHO VÝBORU JE NUTNÉ SE ZABÝVAT NÁVRHEM NA SLOŽENÍ VÝBORU NOVÉHO. TENTO JEŠTĚ PŘIPRAVÍ VYÚČTOVÁNÍ ROKU 2010 A PŘEDPIS ÚHRAD ZÁLOH NA ROK 2011. NEJPOZDĚJI DO KVĚTNA 2011 NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU VLASTNÍKŮ PROBĚHNE VOLBA VÝBORU NOVÉHO.  PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE  TÉTO PŘÍLEŽITOSTI VYUŽIJÍ NEJVĚTŠÍ KRITICI, OPONENTI A STĚŽOVATELÉ NA PRÁCI SOUČASNÉHO VÝBORU. TÍMTO ZÍSKAJÍ PROSTOR UKÁZAT, JAK SE TAKOVÁ PRÁCE MĚLA DĚLAT LÉPE, ZODPOVĚDNĚJI, LEVNĚJI A POCTIVĚJI. NÁVRH NOMINACE NA DALŠÍ OBDOBÍ BUDE ZVEŘEJNĚN PŘI PŘEDÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2010 V DUBNU TOHOTO ROKU.  POKUD SE NEPODAŘÍ DO KONCE KVĚTNA ZVOLIT NOVÝ VÝBOR V ZÁKONÉM PŘEDEPSANÉM POČTU 3 ČLENŮ, STÁVÁ SE VRCHOLNÝM ORGÁNEM A STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCEM SV VĚTRNÁ 26 SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ. PŘÍPADNÉ AKCE, ÚPRAVY, OPRAVY, ATD. MUSÍ PAK ODSOUHLASIT VŠICHNI VLASTNÍCI BYTŮ.