Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SV DNE 10. 4. 2013

12. 4. 2013

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SV DNE 10. 4. 2013, přítomni: správce pan Kodl, výbor SV

1. ZNOVU PROJEDNÁNA NABÍDKA NA NOVÝ AUDIO/VIDEO KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM - ZVONKY, BYTOVÝ TELEFON, BYTOVÝ TELEFON S KAMEROU A MONITOREM. PODLE ZÁJMU VLASTNÍKŮ BUDOU VYHODNOCENY NABÍDKY OSLOVENÝCH FIREM, VLASTNÍKŮM BUDE PŘEDLOŽENA K POSOUZENÍ NABÍDKA, TEPRVE POTÉ BUDE NOVÝ
SYSTÉM PODLE ZÁJMU PŘÍPADNĚ REALIZOVÁN.
PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI BYL PŘEDLOŽEN NÁVRH NA LEPŠÍ ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ MEZI SCHRÁNKAMI A VÝTAHEM TAK, ABY NAPŘ. PRACOVNÍCI POŠTY NEBO DISTRIBUTOŘI LETÁKŮ MĚLI PŘÍSTUP POUZE KE SCHRÁNKÁM, ALE NEVSTUPOVALI ZBYTEČNĚ DO DALŠÍCH SPOLEČNÝCH PROSTOR. UVEDENÍ PRACOVNÍCI VŠAK ROZHODNĚ NEPATŘÍ
K TĚM, KTEŘÍ SE S NABÍDKAMI NA ATRAKTIVNÍ ZBOŽÍ, SLEVAMI ENERGIÍ, NÁBOREM K NÁBOŽENSKÝM SEKTÁM A S DALŠÍMI SKVĚLÝMI SLUŽBAMI POHYBUJÍ PO DOMĚ.
S ODBORNOU FIRMOU VÝBOR PROJEDNÁ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU A PŘEDLOŽÍ JEJ NA SHROMÁŽDĚNÍ.

2. INSTALACE SAMOZAMYKACÍHO ZÁMKU NA VCHODOVÝCH DVEŘÍCH – S OHLEDEM NA PROVEDENÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ NEDOPORUČENA. FIRMA MĚDVÍĎ NABÍDLA ŘEŠENÍ, KDY VSTUP DO DOMU JE REALIZOVÁN PŘES OBOUSTRANNOU CYLINDRICKOU VLOŽKU S KNOFLÍKEM STÁVAJÍCÍM KLÍČEM NEBO ELEKTRONICKY Z DOMÁCÍHO TELEFONU. NA VNIŘNÍ INTERIÉROVÉ STRANĚ JE MÍSTO DRÁŽKY PRO KLÍČ OTOČNÝ KNOFLÍK. PŘI ZAMYKÁNÍ A ODMYKÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ STAČÍ OTOČIT TÍMTO PEVNĚ INSTALOVANÝM KNOFLÍKEM.

3. ÚKLID V DOMĚ – JARNÍ ÚKLID – PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE JARNÍHO ÚKLIDU ZÚČASTNILI.
S ODVOLÁNÍM NA UPOZORNĚNÍ ÚKLIDU „VAJGLOVÉHO POLE“ NA ZÁPADNÍ STRANĚ DOMU NUTNO PŘIPOMENOUT NÁVRH ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ DNE 20. 3. 2012, KDE 95% ZÚČASTNĚNÝCH ODSOUHLASILO OPATŘENÍ, VYCHÁZEJÍCÍ Z DOMOVNÍHO ŘÁDU:
Článek 5 - Zajištění pořádku a čistoty
Bod 5/ Uživatel a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě jeho okolí pořádek a čistotu a chránit společné části domu před jejich poškozováním a vandalismem.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE PRAVIDELNÝ ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR VČETNĚ JARNÍHO A PODZIMNÍHO ÚKLIDU PROVÁDÍ SVĚDOMITĚ A POCTIVĚ PO CELÁ LÉTA POUZE ČÁST VLASTNÍKŮ A NĚKTEŘÍ SE ZA DOBU TRVÁNÍ OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ NA ÚKLIDU ZE ZÁSADY NEZÚČASTŇUJÍ, PROJEDNAL VÝBOR JIŽ V ROCE 2011 SE SPRÁVCEM MOŽNOST FINANČNÍ ÚHRADY ZA NEPROVEDENÝ ÚKLID FORMOU NAPŘ. SNÍŽENÍM ČÁSTKY PŘEPLATKU NEBO NAVÝŠENÍ NEDOPLATKU ZA UPLYNULÝ ROK. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYBRANÉ TÍMTO ZPŮSOBEM BUDOU POUŽITY NA ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU SMLUVNÍ FIRMOU NEBO ZÁJEMCI Z VLASTNÍCH ŘAD.
VÝCHODNÍ STRANA DOMU SE PRO ZMĚNU STÁVÁ ODKLADIŠTĚM PSÍCH EXKREMENTŮ, PŘIČEMŽ NENÍ MOŽNÉ TVRDIT, ŽE JE TO ZPŮSOBENO CHOVATELI PSŮ V NAŠEM DOMU.

4. ZELENÁ ÚSPORÁM – PRO ROK 2013 PŘIPRAVENO POKRAČOVÁNÍ ZATÍM POUZE PRO RODINNÉ DOMY. VÝBOR ZJISTÍ SOUČASNÝ STAV. ROVNĚŽ BUDE POŽADOVAT OD STUDIA ARCHA ČB VYSTAVENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU BUDOVY, SOUČÁSTI PLÁNŮ REVITALIZACE DOMU – POVINNÉ PŘI PRODEJI BYTU, APOD.

5. KOOPEATIVA PROPLATILA NAHLÁŠENOU POJISTNOU UDÁLOST, VÝMĚNU VYHOŘELÉHO FREKVENČNÍHO MĚNIČE OVLÁDÁNÍ VÝTAHU ZE DNE 2. 11. 2012 VE VÝŠI 45 575,00 Kč.

6. POKUS O ZRUŠENÍ POPLATKU ZA VEDENÍ ÚVĚROVÉHO ÚČTU BANKA ERA (ÚVĚR NA ZATEPLENÍ) NEUSPĚŠNÝ, BANKY NEBUDOU OCHOTNY ŘEŠIT ZRUŠENÍ POPLATKU ANI U FYZICKÝCH OSOB.

7. PŘEPLATEK E-ON ZA ROK 2012 = 4008 KČ. V POROVNÁNÍ S NEDOPLATKEM ZA ROK 2011 = 3.142,00 KČ PŘINESLA INSTALACE NOVÝCH SVĚTEL VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH VČETNĚ SENZORŮ ÚSPORU 7150,- KČ, TZN. S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁLOH SVĚTLO ¼ ROKU SVÍTILO NA SCHODIŠTI „ZADARMO“.

8. VYÚČTOVÁNÍ 2012 ODESLÁNO KE KONTROLE P. KOUPALOVÉ. TENTO TÝDEN BUDOU PANEM KODLEM VÝSLEDKY PŘEDÁNY DO SCHRÁNEK VLASTNÍKŮ. DÁLE POBĚŽÍ 14TI DENNÍ LHŮTA NA PŘÍPADNÉ REKLAMACE TAK, ABY DO KONCE DUBNA 2013 BYLO MOŽNÉ PŘEPLATKY VYPLATIT, PŘÍPADNĚ VYBRAT DO KONCE KVĚTNA
2013 NEDOPLATKY. PŘI ODESLÁNÍ PŘEPLATKU NA ÚČET BUDE POUŽITO ČÍSLO ÚČTU UVEDENÉ NA VÝPISU PLATEB BŘEZEN 2013. JINÝ POŽADAVEK VHOĎTE DO SCHRÁNKY NEBO NA MAIL.

9. PROVEDENA KOTROLA REVIZNÍCH ZPRÁV, PŘEDEPSANÝCH LHŮT A JEJICH PROVEDENÍ - V POŘÁDKU.
Michal Svoboda,

Jaroslav Mahiček,

11. 4. 2013