Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK ZE DNE 19.12.2011

9. 1. 2012

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK ZE DNE 19.12.2011

Přítomno: správce pan Kodl, 23 vlastníků, 2 omluveni

-       INFORMACE O PŘÍPADNÉM NAVÝŠENÍ MĚSÍČNÍCH ZÁLOH VYCHÁZEJÍCÍHO Z AVIZOVANÉHO      NAVÝŠENÍ CEN ENERGIÍ – PLYN, ELEKTŘINA, VODNÉ, STOČNÉ A ZVÝŠENÍ DPH – PRO STANOVENÍ      ZÁLOH BUDE URČUJÍCÍ VYÚČTOVÁNÍ 2011 - SPRÁVCE, P. KODL

-       INFORMACE O ZMĚNĚ PROGRAMU VEDENÍ ÚČTU U KB NA PROGRAM PROFI PRO SVJ – ÚSPORA      FINANČNÍCH POLOŽEK ZA VEDENÍ ÚČTU

-       AKTUÁLNÍ STAV NA ÚČTECH SV K 19.12.2011:

-       NÁVRH NA PŘECHOD K ÚČTU U POŠTOVNÍ SPOŘITELNY, KDE PLATÍME ÚVĚR ZA ZATEPLENÍ,      ZRUŠENÍ ÚČTU U KB. DŮVOD - ÚSPORY POPLATKŮ ZA POHYBY MEZI ÚČTY NA DVOU BANKÁCH

– INFORMACE ZAJISTÍ SPRÁVCE A VÝBOR

-       PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA ZŘÍZENÍ SPOŘÍCÍHO ÚČTU – VYŠŠÍ ZHODNOCENÍ FINANCÍ SV NA      ÚČTU,        pojištění vkladu podle zákona č. 21/1992 Sb, MOŽNOST ROZDĚLENÍ ČÁSTI FINANČNÍCH PRO-   STŘEDKŮ SV NA BĚŽNÝ ÚČET, SPOŘÍCÍ ÚČET, TERMÍNOVANÝ VKLAD  INFORMACE ZAJISTÍ SPRÁVCE A VÝBOR

-       PRONÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTORŮ PRO ROK 2012 – P.HORÁKOVÁ, P.KASKOVÁ

-       pronájem kolárny od 2012 zdarma – PLATÍ PRO UŽIVATELE, KTEŘÍ MAJÍ UHRAZENY všechny      PLATBY OD ROKU 2008 – DVEŘE BUDOU OSAZENY NOVOU VLOŽKOU S NOVÝMI KLÍČI

-       INSTALACE VĚŠÁKŮ NA JIŽNÍ STRANĚ DOMU – NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ NABÍDKY P. PODZIMKA      ÚČTOVÁNO 1190,- Kč, ZASLANÁ FAKTURA VŠAK BYLA NAVÝŠENA O 20% DPH. VYBRANÁ ČÁSTKA VE VÝŠI 9520,- Kč ODESLÁNA NA ÚČET SV, DOPLATEK DANĚ 238,- Kč BUDE SOUČÁSTÍ VYÚČTOVÁNÍ 2011. TÝKÁ SE POUZE MAJITELŮ UVEDENÝCH VĚŠÁKŮ.

-       PLÁNOVANÁ, ZÁKONEM STANOVENÁ VÝMĚNA VODOMĚRŮ 2012 – VÝBOR ZAJISTÍ NABÍDKY

-       ZNOVU OTEVŘENO TÉMA OSAZENÍ MĚŘÁKŮ TOPENÍ - VÝBOR ZAJISTÍ NOVÉ NABÍDKY

HLAVNÍM BODEM SETKÁNÍ BYL NÁVRH NA ZPŮSOB VOLBY NOVÉHO VÝBORU, RESP. POTVRZENÍ PŮSOBNOSTI SOUČASNÉHO. TEN OD 14.6.2011 PRACUJE POUZE JAKO POVĚŘENÝ SPRÁVCE S OMEZENOU PŮSOBNOSTÍ BEZ ROZHODOVACÍCH KOMPETENCÍ A MOŽNOSTI NAKLÁDAT S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SV, KROMĚ PRAVIDELNÝCH ÚHRAD ZA SLUŽBY A ENERGIE. PROTO BYL PŘÍTOMNÝMI PŘIJAT NÁVRH NA:

1. VOLBU NOVÉHO VÝBORU, SKLÁDAJÍCÍHO SE ZE TŘÍ VLASTNÍKŮ, JAK PŘEDEPISUJE ZÁKON

2. POTVRZENÍ SOUČASNÉHO VÝBORU NA DALŠÍ OBDOBÍ 2012-2017, A DOPLNĚNÍ O TŘETÍHO ČLENA

PO ODSTOUPENÍ Z FUNKCE PANÍ ZÍMOVÉ-BIELIKOVÉ.

DŮVODY, PROČ SOUČASNÝ VÝBOR CHCE NABÍDNOUT SVÉ FUNKCE VÝBORU NOVÉMU UVEDENY NĚKOLIKRÁT V PŘEDCHOZÍCH ZÁPISECH A NA SCHŮZÍCH. 

KAŽDÝ Z VLASTNÍKŮ OBDRŽÍ V TOMTO TÝDNU DO SCHRÁNKY „VOLEBNÍ LÍSTEK“. PO JEHO

VYPLNĚNÍ PROSÍME O JEHO VRÁCENÍ DO SCHRÁNKY SV, A TO DO 31. 12. 2011. VOLBU MOŽNO

ZASLAT TAKÉ E-MAILEM. PROTOŽE ZMĚNU BUDE NUTNÉ PROVÉST V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

A VOLBU DOLOŽIT ROZHODNUTÍM VÍCE JAK 75% OPRÁVNĚNÝCH VLASTNÍKŮ, PROSÍM O ÚČAST

VŠECH SPOLUBYDLÍCÍCH.