Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ DNE 12. 11. 2012

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ DNE 12. 11. 2012

Přítomno: správce pan Kodl, 21 vlastníků, 4 omluveni

1. INFORMACE O ZRUŠENÍ ÚČTU U KOMERČNÍ BANKY – OD 1. 12. 2012 NEEXISTUJE, ZBYTEK FINANCÍ BUDE PŘEPOSLÁN NA ÚČET POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ERA (CCA 24 440,- Kč)

2. PROJEDNÁNA NABÍDKA NA NOVÝ AUDIO A VIDEO KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM - ZVONKY, BYTOVÝ TELEFON, BYTOVÝ TELEFON S KAMEROU A MONITOREM – PONECHÁNO NA JARO 2013 (POŽADAVKY Z NABÍZENÝCH VARIANT JE MOŽNÉ POSLAT MAILEM NEBO DO SCHRÁNKY)

3. PROJEDNÁN NÁVRH OŠETŘENÍ EXTERIÉRU (PŘÍZEMÍ) APLIKACÍ HYDROFOBNÍHO ANTIGRAFFITI POVLAKU – PONECHÁNO NA JARO 2013

4. INSTALACE SAMOZAMYKACÍHO ZÁMKU NA VCHODOVÝCH DVEŘÍCH – NABÍDKA FIRMY FAB, VÝBOR ZAJISTÍ Z DŮVODU NÁRŮSTU POHYBU CIZÍCH OSOB V DOMĚ OD DODAVATELE BLIŽŠÍ INFORMACE + INSTALACI (CCA 4000,- Kč)

5. VÝSLEDEK JEDNÁNÍ S TEPLÁRNOU O SNÍŽENÍ ODBĚRU PO ZATEPLENÍ DOMU, REALIZACE PŘEDÁVACÍ STANICE … V JEDNÁNÍ – TEPLÁRNA, PAN WEINREB, PAN ČERVEŇ

6. PROJEDNÁN NÁVRH NA MOŽNOU INSTALACI INDIKÁTORŮ TOPENÍ, NABÍDKA FIREM, VÝŠE FINANČNÍ SPOLUÚČASTI NA FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ZAŘÍZENÍ… - ZADÁNÍ NOVÉHO PROJEKTU SE ZOHLEDNĚNÍM STAVU PO ZATEPLENÍ – TEPLÁRNA + PROJEKTANT– ODBORNÉ POSOUZENÍ, Hydraulické vyregulování topných těles, Osazení vyvažovacích ventilů na přípojky stoupaček, NABÍDKA NA ELEKTRONICKÉ INDIKÁTORY, POPŘ. REALIZACE DO ZÁŘÍ 2013

7. ODEČTY VODY LISTOPAD 2012 – 19. 11. 2012 V 17:00 HODIN – MOŽNO TAKÉ SCHRÁNKA, MAIL

8. ÚKLID V DOMĚ - SPOLEČNÉ MÍSTNOSTI, KONTEJNERY – PODZIMNÍ ÚKLID – STÁLE PLATÍ NABÍDKA PANA RADY NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ DOHODY      

9. PLACENÁ KOLÁRNA – BUDE OSAZENA NOVOU BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, KLÍČE OBDRŽÍ POUZE TI, KTEŘÍ DO ROKU 2011 PLATILI PRONÁJEM A MAJÍ UZAVŘENOU SMLOUVU O PRONÁJMU

10. ZELENÁ ÚSPORÁM – PRO ROK 2013 PŘIPRAVENO POKRAČOVÁNÍ POUZE PRO RODINNÉ DOMŮ, PŮVODNÍ ŽÁDOST Z ROKU 2010 NEBYLA VYŘÍZENA Z DŮVODU CHYBĚJÍCÍCH FINANCÍ VE FONDU Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a ministerstva životního prostředí (MŽP) V DOBĚ PODÁNÍ ŽÁDOSTI – SRPEN 2010

11. DALŠÍ – PROJEDNÁNO BUDE PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ OSVĚTLENÍ 3. – 7. MEZIPATER PODLE  ÚSPORY EL. ENERGIE SPOLEČNÝCH PROSTOR VYKÁZANÉ V ROCE 2012

- OPRAVA VYHOŘELÉHO FREKVENČNÍHO MĚNIČE VÝTAHU DNE 2. 1. 2012, MONTÁŽ, DOPRAVA, ATD. VE VÝŠI PŘES 40 000,- KČ (FAKTURA ZATÍM NEODESLÁNA) BUDE HLÁŠENA JAKO POJISTNÁ UDÁLOST POJIŠŤOVNĚ KOOPERATIVA.

- NOVÍ MAJITELÉ BYTŮ NEBO PODNÁJEMNÍCI BUDOU SEZNÁMENI S USTANOVENÍM DOMOVNÍHO ŘÁDU, TÝKAJÍCÍHO SE DODRŽOVÁNÍ CELODENNÍHO NEDĚLNÍHO KLIDU A KAŽDODENNÍHO NOČNÍHO KLIDU V DOBĚ OD 22:00 - 6:00 HODIN