Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ SV VĚTRNÁ 26 ZE DNE 30.6.2011.

Přítomno 19 vlastníků, správce pan Kodl

1. OPRAVA OKEN PO REKONSTRUKCI DOMU – PO NEÚSPĚŠNÉM JEDNÁNÍ S FIRMAMI CONTOUR, LEITERMAN, OKNOSTYL, OKNOPLAST A TSH PLAST SE VÝBOR VRACÍ K DALŠÍMU JEDNÁNÍ S PANEM KOSTKOU, PARTNEREM IZOGARANTU. TEN NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ PROHLÍDKY STAVU OKEN DODÁ CENOVOU NABÍDKU A TERMÍN ZAHÁJENÍ OPRAVY V ROZSAHU: SEŘÍZENÍ RÁMŮ, OKEN A KOVÁNÍ, DOSAZENÍ CHYBĚJÍCÍCH KRYTEK. INDIVIDUÁLNĚ BUDE MOŽNÉ DOHODNOUT I INSTALACI „L“ PROFILŮ NEBO PARAPETŮ A VÝMĚNU POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ U ŽALUZIÍ.

2. INFORMACE O STAVU FINANCÍ NA ÚČTU A V POKLADNĚ SV K 30. 6. 2011, ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010 – P.KOUPALOVÁ.

3. PRIORITOU S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ STAVY ÚČTŮ JE PO DOHODĚ S PŘÍTOMNÝMI VLASTNÍKY PŘEDČASNÁ ÚHRADA ÚVĚRU NA ZATEPLENÍ A S TÍM SPOJENÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZA ČERPÁNÍ ÚVĚRU. PŮVODNÍ DOBU SPLATNOSTI BY SE TAK PODAŘILO ZKRÁTIT Z 15TI LET NA 3 ROKY. Z TOHOTO DŮVODU JSOU POZASTAVENY VEŠKERÉ VĚTŠÍ INVESTICE, KROMĚ AKUTNÍCH HAVARIJNÍCH STAVŮ A DROBNÝCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ DOMU. PO ZAPLACENÍ ÚVĚRU JE PAK MOŽNÉ UVAŽOVAT S PŘIHLÉDNUTÍM NA AKTUÁLNÍ CENY ENERGIÍ O SNÍŽENÍ MĚSÍČNÍCH ÚHRAD.

4.  NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU NĚKTERÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ OSLOVENY FIRMY VIDA, COOP THERM, TECHEM, EAST s.r.o.  A ZKUŠEBNA MYDLOVARY O ZASLÁNÍ NABÍDKY NA ZÁKONEM PŘEDEPSANOU KONTROLU, RESP. VÝMĚNU TUV A SV VODOMĚRŮ A montáž poměrových měřidel tepla v jednotlivých bytech. INSTALACE MĚŘIDEL TEPLA JE PODMÍNĚNA SJEDNOCENÍM TOPNÝCH TĚLES V CELÉM DOMĚ, TZN. INVESTICE NAD RÁMEC SOUČASNÝCH FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ A DOHODY O PŘEDČASNÉM SPLACENÍ ÚVĚRU Z BODU 3. NICMÉNĚ O NABÍDKÁCH VÝŠE UVEDENÝCH FIREM BUDOU VLASTNÍCI INFORMOVÁNI.

 

5.  SPRÁVCE PAN KODL INFORMOVAL PŘÍTOMNÉ VLASTNÍKY O STAVU ČERPÁNÍ DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM A NOVÝ PANEL. ZELENÁ ÚSPORÁM ZASTAVENA Z DŮVODU NEDOSTATKU FINANCÍ A ADMINISTRATIVNÍCH NEDOSTATKŮ, NOVÝ PANEL ZREDUKOVÁN POUZE NA NOVĚ PLÁNOVANÉ INVESTICE.

6.  KE DNI 14. 6. 2011 VYPRŠELo 5ti leté funkční období současného výboru. ten v předstihu oslovil spoluvlastníky, kteří by měli případně zájem SESTAVIT výbor nový pro dalších 5 let. z pochopitelných důvodů NA nabídku nikdo NEREAGOVAL. nabídku překvapivě nepřijala ani ing. prázná, která trvale OD ZAČÁTKU VZNIKU společenství projevovala zájem o veškeré dění v domě a práci výboru ZVOLENÉHO V ROCE 2006. chtěli jsme PROTO v dobré víře využít její předchozí zkušenosti z práce v samosprávě sbd, znalosti prostředí domu a jeho obyvatel, ale naše upřimná snaha se nesetkala s úspěchem. aby se společenství nedostalo do problémů z důvodu NEplnění dohodnutých smluv s dodavateli Za NEPROVEDENÉ úhrady energiÍ, služEB A NESPLÁCENÍ ČERPANÉHO ÚVĚRU, současný výbor odstoupí až k termínu 31.12.2011, aby byl schopen zajistit účetní uzávěrku 2011, předání dokumentace, změnu ZÁPISU v obchodním rejstříku, podpisy nových smluv s dodavateli, UZAVŘENÍ novÉHO POJIŠTĚNÍ nemovitosti, SMLOUVY NA REVIZE, apod. pan kodl seznámil vlastníky s variantou řešení, pokud k 1.1.2012 nebude zvolen nový výbor.

7.  PODLE INFORMACE POLICIE ČR DOPADEN PACHATEL KRÁDEŽE KAMERY VE VÝTAHU Z ROKU 2009, PO PŘEVZETÍ PROTOKOLU OD PČR VÝBOR NAHLÁSÍ POJISTNOU UDÁLOST NA POJIŠŤOVNU KOOPERATIVU S POŽADAVKEM NA ÚHRADU VZNIKLÉ ŠKODY.

 

 

VÝBOR PŘEJE VŠEM SPOLUVLASTNÍKŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LÉTA, PRÁZDNIN, DOVOLENÝCH A ŠŤASTNÝ NÁVRAT Z CEST, SPOJENÝCH S ODPOČINKEM A REKREACÍ.